4. jun, 2017

Wade ur Moviekullen

Dolce Casa's Braking the Waves,Wade här 7 veckor gammal.Från Moviekullen.Mamma Anezza och Pappa Sylvester.